Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Medarbeidere i SINTEF

Navn Tittel Avdeling Telefon
Aakervik, Jørund Senioringeniør Elkraftteknologi 908 22 725
Aakvaag, Niels Seniorforsker Acoustics and Communication 905 28 397
Aakvik, Frode Tekniker Eiendom administrasjon 982 88 815
Aalberg, Ingrid Synøve Administrasjonskonsulent TS Stab 930 87 720
Aam, Sverre Seniorrådgiver Stab 930 59 615
Aamot, Eli Konserndirektør MK Administrasjon 952 71 607
Aanonli, Anne Karen Master i Industriell Design Medisinsk teknologi 900 96 835
Aarhaug, Thor Anders Seniorforsker Bærekraftig energiteknologi 926 82 444
Aarlien, Rune Senior prosjektleder Gassteknologi 930 08 902
Aarlott, Mats Mathisen Master i industriell økonomi og teknologiledelse Anvendt økonomi 932 39 197
Aarnes, Jørgen Master of science Gassteknologi
Aarstad, Kari Seniorforsker Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner 994 71 473
Aarsæther, Karl Gunnar Forsker Fiskeriteknologi 976 80 711
Aas, Lotte Forså Konsern-controller Økonomi og styring 924 51 520
Aas, Marianne Forskningsingeniør Miljøteknologi 982 45 154
Aasen, Ailo Master of science Gassteknologi 970 81 491
Aasen, Inga Marie Seniorforsker Bioteknologi og nanomedisin 930 86 021
Aasen, Tone Merethe Berg Seniorforsker Teknologiledelse 930 59 051
Aasgård, Ellen Krohn Sivilingeniør Energisystemer 934 06 340
Aasheim, Jan-Fredrik Rådgiver Bygninger og installasjoner 992 78 833
1 2345678910...