Til hovedinnhold

Analyser av planktonprøver

Analyser av planktonprøver

Publisert 21. november 2014

Har du behov for å dokumentere forekomsten av planktonalger i ditt skjell- eller fiskeoppdrettsanlegg? SINTEF Fiskeri og havbruk tilbyr analyser tilpasset ditt behov!

Vi utfører algeanalyser tilpasset skjellnæringens behov for dokumentasjon av algebildet i henhold til krav fra Mattilsynet. Vi har lang erfaring i å analysere og dokumentere alger og maneter når det oppstår kritiske situasjoner i fiskeoppdrettsnæringen.

Alle analyser utføres av marinbiologer med god kjennskap til planktonalger i norske farvann og i henhold til norsk standard for undersøkelser av marine planktonalger (NS-EN 15972).

 Hvordan ta vannprøver?

 Rekvisisjonskjema