Til hovedinnhold

Evaluering og samfunnsøkonomisk analyse – Bygg

Evaluering og samfunnsøkonomisk analyse – Bygg

Vi forsker på metodikk for å evaluere og verdsette effekten av ny infrastruktur. Sentralt i dette står utvikling av metodikk for evaluering av investeringer – enten dette er bygg eller samferdselsprosjekter.

Vi samarbeider nært med Concept ved NTNU i dette arbeidet. Vi forsker også på metodikk for å evaluere verdien av ny teknologi og prosesser for tjenesteproduksjon. Sentralt i dette står evaluering og samfunnsøkonomisk verdsetting av ny teknologi i kombinasjon med fysiske omgivelser (bygg).

Fagmiljø

Forskningsleder