Til hovedinnhold

EPD - Miljødeklarasjon av byggematerialer

EPD - Miljødeklarasjon av byggematerialer

En EPD (Environmental Product Declaration), miljødeklarasjon på norsk, er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøbelastningen til et produkt. EPDer bygger på livsløpsvurderinger (LCA). EPD på byggevarer blir stadig viktigere i det norske markedet.

SINTEF Byggforsk kan utarbeide EPD for byggevarer, ta gjerne kontakt for et tilbud om EPD på ditt produkt.