Til hovedinnhold

Energiressurser (prediksjon vann, vind, sol)

Energiressurser (prediksjon vann, vind, sol)

Hvor mye vann er tilgjengelig for vannkraftproduksjon? Når blir vannet tilgjengelig for produksjon? Hvordan vil fremtidens klima påvirke våre vannressurser?

Hvordan utnytter vi våre energiressurser på en best mulig måte? SINTEF Energi har kunnskap om alle faser i løpet av en prosess hvor fornybar energi produseres. Når det gjelder vannkraft jobber vi aktivt med beregning av hvor mye vann som er tilgjengelig for fremtidig produksjon, hvordan utnytte dette vannet optimalt gjennom en tidsperiode, og hvordan tilbakeføre vannet til naturen på en mest mulig skånsom måte.

Forsker