To main content

Vi er stolt, men inte nøjd. Erfaringer fra velferdsteknologiprosjektet i Skien kommune

Vi er stolt, men inte nøjd. Erfaringer fra velferdsteknologiprosjektet i Skien kommune

Category
E SINTEF research reports
Abstract
Skien kommune har pilotert GPS og ulike trygghetsteknologier, både for hjemmeboende og på institusjon, som en del av oppdraget i Nasjonalt velferdsteknologiprogram.  Prosjektet tok utgangspunkt i etablert kunnskap knyttet til bruk av lokaliseringsteknologi og ulike trygghetsteknologier for hjemmeboende, og kommunen har gjennom systematisk arbeid i tjenesten etablert egne erfaringer og praksisnær kunnskap som et godt fundament for å implementere ulike løsninger i tjenesten. 
SINTEF har vært forskningspartner i innovasjonsarbeidet og har bidratt med kunnskap og erfaringer knyttet til teknologi og tjeneste. Kommunen har fått veiledning knyttet til bruk av ulike velferdstekologiske løsninger og fått hjelp til å gjennomføre tjenesteinnovasjonsprosesser.
SINTEF har videre tilrettelagt for kartlegging og forståelse av brukerbehov og har innhentet erfaringer fra de ulike teknologipilotene underveis. Det er også gjennomført en effektstudie knyttet til bruk av lokaliseringsteknologi og mobile trygghetsalarmer og utviklet tjenestemodeller for responssentertjenesten. Prosjektet har også beskrevet ulike gevinster for bruk av trygghetsteknologi, både for hjemmeboende og på institusjon.
Erfaringene fra prosjektet i viser at trygghetsteknologi kan møte behov hos brukerne og gi bedre og mer effektive tjenester for kommunen.
Keywords
Velferdsteknologi; trygghetsteknologi; responssenter
Client
Skien kommune
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
Year
2017
ISBN
9788214061604
Document link
Publication ID
SINTEF A28137