To main content

Fagarbeiderkompetanse i olje og gassindustrien - overførbar til andre næringer?

Fagarbeiderkompetanse i olje og gassindustrien - overførbar til andre næringer?

Category
E SINTEF research reports
Abstract

Utfordringene som den norske petroleumsvirksomheten står overfor aktualiserer spørsmål om utvikling av andre bransjer. Hvorvidt petroleumsvirksomhetens kompetansebase er relevant for andre sektorer er et sentralt tema i så måte. Denne rapporten er basert på en spørreundersøkelse utført blant medlemmer av fagforbundet Industri Energi som er sysselsatt i ulike deler av norsk petroleumsvirksomhet. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Tankesmien Agenda. Hovedfunn i rapporten er at fagarbeidere i norsk petroleumsindustri mener at de har utdanning og jobberfaring som er relevant for en rekke andre bransjer. De fleste vil imidlertid fortsette i oljeindustrien dersom de skulle skifte jobb, og et flertall mener det er usannsynlig at bedriften de er ansatt i vil vokse i andre markeder enn olje og gass i årene som kommer.

Client
Tankesmien Agenda
Language
Norwegian
Year
2015
ISBN
9788214059564
Document link
Publication ID
SINTEF A26973