To main content

Cascading Norwegian co-streams for bioeconomic transition

Cascading Norwegian co-streams for bioeconomic transition

Category
A Articles in international scholarly journals
Language
English
Author(s)
Affiliation
  • Københavns Universitet
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (Institutt for maskinteknikk og produksjon)
  • SINTEF Ocean (Prosessteknologi)
  • Høgskolen i Oslo og Akershus (Forbruksforskningsinstituttet SIFO)
  • VTT Valtion teknillinen tutkimuslaitos
  • NOFIMA (Råvare og prosess)
  • Norsk institutt for bioøkonomi (Divisjon for matproduksjon og samfunn)
  • Ocean AS
Year
2017
Published in
Journal of Cleaner Production
ISSN
0959-6526
Publication ID
CRIStin 1489515