To main content

An ecosystem-based modeling system for predicting oil spill impacts in the marine environment

An ecosystem-based modeling system for predicting oil spill impacts in the marine environment

Category
H Presentations
Language
English
Person(s)
 • Carroll JoLynn
 • Skeie Geir Morten
 • Bogstad Bjarte
 • Klok Chris
 • Nepstad Raymond
 • Juselius Jonas
 • Broch Ole Jacob
 • Brönner Ute
 • Eiane Ketil
 • Geraudie Perrine
 • Grøsvik Bjørn Einar
 • Hansen Bjørn Henrik
 • Hendriks Jan
 • Hjorth Morten
 • de Hoop Lisette
 • Howell Daniel
 • Janssen Colin
 • De Laender Frederik
 • Langangen Øystein
 • Moe S. Jannicke
 • Nordtug Trond
 • Olsen Gro Harlaug
 • Ravagnan Elisa
 • Reed Mark
 • Sanni Steinar
 • Spikkerud Cathrine
 • Slagstad Dag
 • Stige Leif Christian
 • Varpe Øystein
 • Viaene Karel
 • Vikebø Frode Bendiksen
 • de Vries Pepijn
Affiliation
 • UiT - Norges arktiske universitet (Institutt for geovitenskap)
 • Ukjent
 • Havforskningsinstituttet (Bunnfisk)
 • SINTEF Ocean (Miljøteknologi)
 • SINTEF Ocean (Marin Ressursteknologi)
 • Nord universitet (Fakultet for biovitenskap og akvakultur)
 • Havforskningsinstituttet (Miljøkjemi)
 • Universitetet i Oslo (Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis)
 • Norsk institutt for vannforskning (Nedbørfeltprosesser)
 • IRIS - International Research Institute of Stavanger (IRIS NT)
 • Universitetet i Stavanger (Institutt for matematikk og naturvitenskap)
 • Universitetssenteret på Svalbard (Avdeling for arktisk biologi)
 • Havforskningsinstituttet (Oseanografi og klima)
Presented at
Gulf of Mexico Oil Spill & Ecosystem Science Conference
Date
2014-01-26 - 2014-01-29
Publication ID
CRIStin 1385794