To main content

Rapport fra Laboratorieutvalget 2012/2013. Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Rapport fra Laboratorieutvalget 2012/2013. Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Category
F Research reports
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (Institutt for maskinteknikk og produksjon)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (Institutt for bygg- og miljøteknikk)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (Institutt for energi- og prosessteknikk)
  • Architectural Engineering
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (Institutt for geovitenskap og petroleum)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (Eiendomsavdelingen)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (Institutt for marin teknikk)
Year
2013
Publication ID
CRIStin 1024157