To main content

 

Det tar ca 50 år fra en korkeik plantes til den produserer bark som kan brukes til flaskekorker. Korkbark selges mens den er på treet. Prisen man får for korkbarken er avhengig av kvaliteten. For å undersøke kvaliteten, skjæres det tradisjonelt ut prøver (coves) som så undersøkes visuelt. Dette kan være skadelig for treet, og dersom treet dør må en vente 50 nye år for å få frem et flaskekorkproduserende tre. For å vurdere korkprøvens kvalitet kreves det tradisjonelt personer med lang erfaring og ekspertise. Industrien har derfor etterspurt et instrument som kan gi et objektivt mål på kvaliteten til korkbarken.

 

 

Prosjektet førte frem til en metodikk for bestemmelse av barkkvalitet og et håndholdt prototyp feltinstrument for måling og beregning av kvaliteten. Prosjektet ble finansiert gjennom EU-kommisjonens CRAFT-program.

 

 


Etter at prosjektet var avsluttet, ble det dannet et firma, ”COVELESS”, på grunnlag av prosjektresultatene. Dette firmaet har kommersialisert produktet og markedsfører det nå.

 

Kontaktperson ved SINTEF Anvendt kybernetikk: Geir Mathisen og Terje Mugaas