Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Drift og operasjon

Drift og operasjon

Gruppen leder FoU innen teknologier og metoder for sikker, effektiv og skånsom drift og operasjon av konstruksjoner og fartøy i havbruk.

Optimalisert drift og operasjon er en forutsetning for økt verdiskapning og styrket bærekraft i havbruksanlegg. SINTEF arbeider fram løsninger gjennom å forene nærings- og fagkunnskap innen marin- og akvakulturbiologi, med kompetanse innen produktutvikling/teknisk design, matematisk modellering/robotikk/kybernetikk, og instrumentering/sensor/måleteknologi.

  • Sensorikk og billedbehandling for biomassekontroll og utfôringsteknologi
  • Løsninger og metoder for å forebygge og behandle begroing og parasitter, med spesielt fokus på lakselus og AGD
  • Maritime havbruksoperasjoner og fartøy (brønnbåt og servicefartøy)
  • Teknologiske hjelpesystemer og automatisering av prosesser
  • Fiskevelferdsteknologi, herunder metode- og teknologiutvikling, uttesting og dokumentasjon
  • Lokalitets- og arealtilgang
  • Havbrukskybernetikk, herunder ROV, AUV, droner og undervannsteknologi
  • HMS og menneskelige faktorer i drift og operasjon, herunder fjerndrift
  • Overvåking, driftsdokumentasjon og produksjonskontroll
  • Innovasjonsfremmende aktiviteter gjennom standardiseringsprosesser, nettverksutvikling, klyngebygging og konferanser som TEKMAR og TEKSET
Forskningsleder