Til hovedinnhold

Tekniske installasjoner

Vi skaper verdier for våre oppdragsgivere gjennom å arbeide mot et bedre og mer produktivt innemiljø i boliger, skoler og næringsbygg. Vi utfører laboratorieprøving av sanitærutstyr, sertifisering av produkter, feltoppdrag knyttet til vannskader og utvikler vannskadesikre løsninger. Våre oppgaver spenner fra internasjonale forskningsprosjekter til lokal kursvirksomhet. Vi har kompetanse innen ventilasjon, varmeanlegg, sanitær og avløp. SINTEFs rådgivningsvirksomhet er oppdragsfinansiert. I tillegg formidler vi kunnskap gjennom Byggforskserien, Våtromsnormen, bøker og forskningsrapporter. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på faglige spørsmål på telefon eller e-post uten vederlag.

Sjefforsker

Ekspertise

Varmeanlegg i bygninger

Anlegg for vannbåren varme har vært utbredt i både yrkesbygg og boliger i mange år. Slike anlegg gir fleksibilitet når det gjelder valg av energikilde. På grunn av stadig strengere forskriftskrav når det gjelder energieffektivitet, krever moderne bygninger stadig mindre tilført energi i form av varme. En av utfordringene i fremtiden er effektiv drift av varmeanlegg med lave temperaturer og vannmengder.

Les mer om ekspertisen

Ventilasjon i bygninger

Energieffektivisering og økt varmekomfort har ført til at moderne bygninger er mer lufttette enn tidligere bygningskonstruksjoner. Tettere bygninger har redusert den ukontrollerte ventilasjonen uten at dette er blitt kompensert tilstrekkelig gjennom kontrollert ventilasjon. I dagens og fremtidens bygninger er det derfor viktig å installere ventilasjonsanlegg som holder mål med hensyn til luftmengder, driftssikkerhet, komfort, energieffektivitet og brukervennlighet.

Les mer om ekspertisen

Prosjekter

Nyheter