Til hovedinnhold

SINTEF bidrar til å skape morgendagens plussveier som produserer mer energi enn de forbruker.

Vei- og jernbaneteknologi er et fagområde som involverer mange fagmiljøer i SINTEF. Vårt mål er å utvikle samferdselskonstruksjoner med fokus på miljø og energieffektivitet gjennom hele konstruksjonens livsfase (prosjektering – bygging – drift – avhending). Vi tester materialer og komponenter i egne laboratorier eller i samarbeid med NTNU.

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter