Til hovedinnhold

SINTEF utvikler bærekraftige løsninger for vann og miljø, vanninfrastruktur, vannbehandling, og integrert vannforvaltning.

SINTEF yter tjenester til industri og offentlig og kommunal sektor med behov for vannstyring, innovasjon og dokumentasjon. Våre prosjekter dekker alle sider av verdikjeden for vann, fra vannkilder til sluttbehandling gjenbruk og utslipp, og potensielt ekstraksjon av verdier fra utslipp.

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter