Til hovedinnhold

SINTEF deltar i planlegging og gjennomføring av alle former for anlegg i berg, både over og under jorda.

Gjennom karakterisering og vurdering av bergarters mekaniske egenskaper, bergspenningsforhold og svakhetssoner, sprekker og vannførende strukturer i bergmassen, ønsker vi å bidra til sikker og kostnadseffektiv utvinning av og bygging i berg. SINTEFs rådgivningsvirksomhet er oppdragsfinansiert. I tillegg formidler vi kunnskap gjennom Byggforskserien, Våtromsnormen, bøker og forskningsrapporter. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på faglige spørsmål på telefon eller e-post uten vederlag.

Ekspertise

Geotermiske energisystemer - jordvarme - geotermi

Geotermiske energisystemer dekker både grunne og dype brønner. Grunne brønner, 50 – 200 m, benyttes som varmekilde eller varmesluk for varmepumpende systemer. Dype geotermiske brønner, typisk 1-10 km, kan hente opp varme med høyere temperatur. Varme med høy temperatur kan utnyttes direkte, eksempelvis i fjernvarmesystemer, eller som varmekilde for å drive en varme-til-kraft maskin.

Les mer om ekspertisen

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter