Til hovedinnhold

SINTEF deltar i planlegging og gjennomføring av alle former for anlegg i berg, både over og under jorda.

Gjennom karakterisering og vurdering av bergarters mekaniske egenskaper, bergspenningsforhold og svakhetssoner, sprekker og vannførende strukturer i bergmassen, ønsker vi å bidra til sikker og kostnadseffektiv utvinning av og bygging i berg. SINTEFs rådgivningsvirksomhet er oppdragsfinansiert. I tillegg formidler vi kunnskap gjennom Byggforskserien, Våtromsnormen, bøker og forskningsrapporter. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på faglige spørsmål på telefon eller e-post uten vederlag.

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter