Til hovedinnhold

SINTEF samarbeider med offentlige byggherrer og bedrifter for å finne nye produkter og bedre løsninger innen anleggsteknikk.

Å bygge er ikke bare kunsten å sette sammen byggverk. En like viktig kunst er å utnytte jord og berg best mulig til fundamenter, terrengarbeider, tunneler og til nyttig samvirke med konstruksjoner uten å skade miljøet. Norge har mange steder vanskelig byggegrunn. For at graving og utbygging skal kunne utføres på en trygg og forsvarlig måte trengs det kunnskap om jordas oppbygging og virkemåte.SINTEFs rådgivningsvirksomhet er oppdragsfinansiert. I tillegg formidler vi kunnskap gjennom Byggforskserien, Våtromsnormen, bøker og forskningsrapporter. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på faglige spørsmål på telefon eller e-post uten vederlag.

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter