Til hovedinnhold

FORSKNING, TEKNOLOGI OG INNOVASJON

Gode og trygge bygg og omgivelser er avgjørende for helse, miljø og økonomiske verdier. SINTEF forsker på framtidas løsninger innen materialbruk, arkitektur, bygningsfysikk, klimatilpasning, energieffektivisering og infrastruktur. Vi jobber mye med formidling av denne kunnskapen til næringen og samfunnet. SINTEFs rådgivningsvirksomhet er oppdragsfinansiert. I tillegg formidler vi kunnskap gjennom Byggforskserien, Våtromsnormen, bøker og forskningsrapporter. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på faglige spørsmål på telefon eller e-post uten vederlag.
Konserndirektør
735 93 000

Produkter og tjenester

Nyheter

Les flere nyheter om bygg og infrastruktur

Laboratorier

Prosjekter

Fagartikler