Til hovedinnhold

Bioteknologi

Bioteknologien er helt sentral for global helse og verdiskapning.

Bioteknologiske prosesser brukes for produksjon av en rekke viktige produkter som farmasøytika, vaksiner, biomaterialer, enzymer, mat, fôr, kjemikalier og energi. Videre utvikling av bioteknologien er helt nødvendig for å løse de store samfunnsutfordringer knyttet til behovet for nye medisiner, bedre råstoffutnyttelse og erstatning av petroleumsbaserte produkter og drivstoff. SINTEF har i mer enn 35 år bygd opp kompetanse og infrastruktur innen Bioteknologi og bidrar til denne viktige utviklingen.

Ekspertise

Laboratorier

Laboratorieliste

Prosjekter

Nyheter

Nyhetsliste