Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Beslutningsstøttesystemer

Beslutningsstøttesystemer

SINTEF har bred erfaring med IKT-systemer og metoder for overvåkning og beslutningsstøtte for sjøbasert havbruk.
  • Systemer for planlegging og gjennomføring av produksjon
  • Simulatorer for trening av mannskap og utvikling av teknologi og prosedyrer
  • E-infrastruktur for datafangst fra anlegg, operasjon og produksjon
  • Datahåndtering
  • Modellering og analyse
  • Menneskelig faktor