Til hovedinnhold

Årsrapporter og brosjyrer

Årsrapporter og brosjyrer

Informasjonskonsulent

Årsrapporter

Les rapporten som konsernsjef Alexandra Bech Gjørv prensenterte på NHOs årskonferanse.

Publikasjon

Effekter av teknologiske endringer på norsk nærings- og arbeidsliv

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27222

Denne rapporten gir en bred tilnærming til hvordan teknologiske endringer/ nyvinninger bidrar til å endre digitale og fysiske produksjonsprosesser for varer og tjenester, samt en analyse av hvordan dette påvirker norsk nærings- og arbeidsliv. Vi beskriver noen av de viktigste teknologitrendene, ...

NHOs årskonferanse 2016 - www.sintef.no/remix

Melding om forskning og innovasjon

Søk i publikasjoner

Publikasjon

Potensialet for storskala dyrking av makroalger i Møre og Romsdal

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27869

Rapporten er en utredning om potensialet for storskala dyrking av makroalger i Møre og Romsdal fylke. Dyrking av makroalger både innenfor og utenfor grunnlinjen blir vurdert. Hoveddelen av de nye forskningsresultatene er basert på simuleringer med en koblet fysisk-biologisk havmodell....

År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Faktagrunnlag til Akershus Fylkeskommunes hydrogenstrategi

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27859

På oppdrag av Akershus Fylkeskommune har SINTEF utarbeidet dette faktagrunnlaget til Akershus Fylkeskommunes hydrogenstrategi. Denne rapporten omtaler status og forventet utvikling for hydrogenteknologien, både hydrogenforbrukere og forsyningsinfrastruktur, samt anbefalinger til Akershus Fylkeskommu...

Forfattere Zenith Federico
År 2016
Type Rapport