Til hovedinnhold
Miljøvennlig oljeutvinning - er det mulig?
Relaterte tema

Publisert 27. august 2008

25. september kl. 1400-1600, Radisson SAS Scandinavia hotell, Holbergsgt. 30, Oslo

Petroleumsvirksomheten må redusere sine CO2-utslipp for at regjeringen skal greie å oppfylle sitt mål om et samlet norsk utslippskutt fra 53 til 39 millioner tonn i 2020.

Kravet om reduksjon og om innskjerpet bruk av kjemikalier i bransjen, forsterkes ytterligere av at petroleumsvirksomheten nå vil inn i sårbare områder som Lofoten og Norskehavet.

Hvordan kan oljeutvinningen bli mer miljøvennlig?


Foredrag:

- CO2- håndtering for bærekraftig utnyttelse av fossile brensler
ved Mona Mølnvik, SINTEF Energiforskning

- ColdFlow - transport av brønnstrøm uten bruk av kjemikalier og oppvarming
 ved Roar Larsen, SINTEF Petroleumsforskning.

- Renere og sikrere oljeproduksjon
ved Christian Brekken, SINTEF Petroleumsforskning

 

Møteleder: seniorrådgiver Rita Westvik, SINTEF Teknologi og samfunn