Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Klimamarin 2016

Klimamarin 2016

Klimamarin er et møtepunkt for forskere, næring og myndigheter som løfter kunnskap om hvordan klimaendringer påvirker marine- og terrestriele økosystemer og hvordan fiskeri og havbruk kan redusere sine klimagassutslipp og være en del av omstillingen til et lavutslippssamfunn.

Adresse
Radisson Blu, Royal Garden Hotel, Trondheim se i kart
Start
16.11.2016 12:00 Legg til i kalender
Slutt
17.11.2016 13:00

For mer informasjon om konferansen og program, se www.klimamarin.no