Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Fiskeleting, fangst og kvalitet

Fiskeleting, fangst og kvalitet

Seminar for aktører i den pelagiske flåten. Gjennom foredrag og praktiske demonstrasjoner og vil forskere fra Havforskningsinstituttet og SINTEF gi smakebiter fra forskningsverdenen.

Adresse
Flesland, Bergen se i kart
Start
15.12.2015 09:00

Vi kan nevne

  • nytt utstyr for fiskeleting og fangstidentifikasjon
  • instrumenter og utstyr for redskaps- og fangstovervåkning
  • ny prøvetakingsmetodikk
  • slippemetodikk og overleving
  • kvalitet og fangsthåndtering
  • vektkontroll og sensorfisk
  • overpumping og kvalitet

Seminaret arrangeres i samarbeid med Fiskeridirektoratet og FHF. Hold av datoen. Nærmere informasjon om påmelding og detaljert program kommer senere.