Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Strømningstunnelen

Strømningstunnelen

Publisert 29. februar 2016

Den nye vanntunnelen CWT (Circulating Water Tunnel) er et testanlegg for optiske målingsteknikker og strømningsvisualisering. Tanken har en måleseksjon som er fullstendig transparent og som kan opereres enten med fri overflate eller med lokket på.

En student gjennomfører forsøk i testanlegget for optiske målingsteknikker og strømningsvisualisering.
Forskningsleder

Kontakt

Kontaktinformasjon:

Chittiappa Muthanna