Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Sloshinglaboratoriet

Sloshinglaboratoriet

Publisert 27. november 2014

For undersøkelser av væskebelastning i tanker og på spesielle geometrier har MARINTEK utviklet et laboratorium for sloshing med to bevegelsesplattformer og en fallrigg for deterministiske vannslag. Bevegelsesplattformene er spesiallaget for å sette i gang skalerte fartøysbevegelser.

Sloshing-lab ved MARINTEK
Forskningsleder

Kontakt

 MARINTEK kontakt:

Chittiappa Muthanna