Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

SeaLab e-Infrastruktur

SeaLab e-Infrastruktur

Publisert 21. november 2014

Fleksibel e-Infrastruktur for feltforsøk i havbruksnæringen

Feltforsøk på havbruksanlegg er en viktig del av arbeidet med utvikling av nyeløsninger for havbruksnæringen. SeaLab e-Infrastruktur legger  til rette for effektiv planlegging og gjennomføring av feltforsøk. Fleksible instrumentskap på merdkanten gir enkel tilkobling av ulike typer utstyr, og data overføres automatisk til databaseservere ved SeaLab. Høyhastighets kommunikasjonslinjer sikrer tilgang for eksterne samarbeidspartnere, både for konfigurering av utstyr og for nedlasting av måledata. Redundans i strømforsyning og kommunikasjonslinjer gir god oppetid.

Seniorforsker

Kontakt

.