Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi er også overført til det nye selskapet.

Mikrobiologisk laboratorium - SINTEF SeaLab

Mikrobiologisk laboratorium - SINTEF SeaLab

Publisert 20. juni 2016

Vårt laboratorium benytter metoder for ulike analyser innenfor mikrobiologi/molekylærbiologi og medisinsk mikrobiologi. Hovedaktiviteten er på biodegradering av miljøgifter og implementering av data i våre miljømodeller.

Oppvekst av bakterier på agarskål.
Oppvekst av bakterier på agarskål.

Ekspertise

Våre laboratoriemedarbeidere har stor kompetanse innenfor mikrobiell forskning og utvikling. Vi utfører også standard metoder samt tilpassede løsninger i tett samarbeid med våre kunder.
Laboratoriet bruker LIMS (Laboratory Information Management System) for å tilfredsstille høye kvalitetskrav i forhold til dokumentasjon og rapportering.

Vi tilbyr følgende analyser:

 • Molekylærbiologiske metoder
  • Metagenom analyse
  • Ekstraksjon av DNA/RNA fra ulike matrikser
  • PCR/Real-time PCR
  • Elektroforese
  • DGGE
  • Kloning og sekvensering
 • Mikrobiologiske metoder
  • Bestemmelse av heterotrofe og oljedegraderende bakterier ved bruk av statistiske inkubasjonsmetoder (MPN)
  • Sulfat reduserende bakterier (SRB)
  • Fluorescensmikroskopi
  • Dyrking av aerobe og anaerobe mikroorganismer ved ulike miljøbetingelser
  • Analyser av Bio-film
  • Biodegraderingsstudier

Medisinsk mikrobiologi
Infeksjoner som følge av eksponering for smittefarer i vann og miljø er et stadig voksende samfunnsproblem. Vi har utviklet kompetanse og diagnostisk verktøy for å overvåke og forebygge miljøbetingede infeksjoner.
Vi driver et veletablert og velutstyrt laboratorium, hvor vi utfører analyser for identifisering av smittsomme bakterier i miljøet, spesielt Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, og koliforme bakterier, og andre miljømessige patogener som amøber og parasitter.

Vi tilbyr følgende analyser:

 • Påvisning og diagnostisering av Legionella pneumophila, frittlevende amøber og andre mikroorganismer i vann og miljøprøver
  • DNA- og RNA-ekstraksjon
  • Genetisk analyse (Real-time PCR)
  • Kultivering
  • Mikroskopering
  • Epidemiologisk undersøkelser ved infeksjonsutbrudd og kildesporing (PFGE, RAPD)
 • Identifisering av bakterier ved hjelp av MALDI-TOF
 • Parasittanalyser i vann og miljøprøver (Cryptosporidium, Giardia)
 • Risikovurdering av vannsystemer

For mer informasjon, se vårt faktaark Dispersed oil biodegradation studies

Forskningsleder

Kontakt

Besøksadresse:
Brattørkaia 17 c, Trondheim

Kontaktperson: