Til hovedinnhold

Lyn-i-dag

Lyn-i-dag

Publisert 10. januar 2016

Statnett eier og drifter et lynregistreringssystem som registrerer lynaktivitet i Norge ved hjelp av et nettverk av lynsensorer. Sintef Energi AS har siden 1994 fram til 31. desember 2015 stått for nasjonal distribusjon av data på vegne av Statnett. Meteorologisk Institutt overtok distribusjon av lyndata 1. januar 2016.

Foto: Shutterstock

Ekspertise

Animasjonen viser lynaktiviteten i 2015

Lynregistreringssystemet er også tilknyttet et Europeisk lynsensornettverk (Euclid) og observasjoner fra dette nettverket (i form av posisjonerte lyn) har således et dekningsområde fra Kanariøyene til havområdene utenfor Finnmarkskysten.

Meteorologisk Instituttet la allerede 1. januar i år ut lyndata på radarbildet med dekningsområde Norden (se http://www.yr.no/radar/norge_med_lyn.html). Etter avtale med SMNI (Svenske Meteorologiske og Hydrologiske Institutt) og FMI (Finske Meteorologiske Institutt) presenteres også lyndata som er observert innenfor disse lands økonomiske soner.

Fra 1. januar 2017 vil Meteorologisk Institutt også overta drift og vedlikehold av sensornettverket. I det norske lynregistreringsnettet er det utplassert fjorten sensorer på fastlandet fra Agder til Finnmark. Disse registrere de karakteristiske radiosignaler som sendes ut fra et lyn. For å få god dekning i Nordsjøen og Skagerak er det også plassert en sensor i Danmark og en på Shetland. Alle registreringer av lynutladninger blir samlet i Oslo hvor det blir gjort posisjonsberegninger, for hvert enkelt registrering. En lynobservasjon regnes som en posisjonert utladning som er registret av to eller flere sensorer. Nøyaktigheten på observasjonene er ca. 200m, men ved redusert sensordekning vil kvaliteten på data bli dårligere og usikkerheten større.

Kontakt

.