Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Kavitasjonstunnelen

Kavitasjonstunnelen

Publisert 3. september 2015

Kavitasjonstunnelen brukes til å undersøke den hydrodynamiske yteevnen til ulike typer skipsskrog, drivsystemer og andre hydrodynamiske enheter. Propellerinduserte trykksvingninger og støy så vel som kavitasjon undersøkes ved hjelp av målinger og observasjon med høyhastighetsvideo. Krefter og momenter som virker på propelleraksler og individuelle propellerblad kan måles med avanserte egenutviklede miniatyrinstrumenter, i tillegg til standard målinger av trykkraft og dreiemoment.

Forsker
+47 930 02 036

Kontakt

Kontaktinformasjon:

Luca Savio

Kourosh Koushan