Til hovedinnhold

Fluid kjemisklaboratoriet

Fluid kjemisklaboratoriet

Publisert 23. november 2014

SINTEFs Fluidkjemilaboratoriet i Bergen er en del av avdeling for Boring og Brønn. Hovedfokuset er reologi og spesielt undersøkelse av viskoelastiske egenskaper for borevæsker, råoljer, sement, emulsjoner og polymerløsninger.

Laboratoriet har spesialutstyr for å måle slike egenskaper ved helt eller delvis gassmetting av væsken og ved høyt trykk og temperatur; 1000 bar/20 ºC (HPHT).De eksperimentelt bestemte væskeegenskapene for borevæsken benyttes i avanserte beregningsmodeller der nøyaktigheten i fluiddata er sentralt for sikker styring av brønnoperasjoner og for å unngå risikosituasjoner som f. eks. brønnspark. Laboratoriet utfører også analysetjenester for overflatespenning, faseoverganger og tetthet. Kombinert med avdelingens strømningssløyfe i Trondheim for oppførsel av borevæske i ringroms-geometrier tilbys komplette borevæskestudier fra mikro- til makroskala.

ANALYSEUTSTYR

  • Anton Paar reometer
  • Fann35 viskosimeter
  • Anton Paar densitometer
  • HPHT utstyr for gasseksponering av væsker
  • Techlis Pendant drop
  • Linkam skjærcelle

TJENESTER

  • Fluidkarakterisering
  • Gassmetting av væsker
  • Overflatekarakterisering
  • Råoljekarakterisering
Forskningssjef

Kontakt

Postadresse: Thormøhlens gate 53 C, 5006 Bergen
Besøksadresse: Thormøhlens gate 53 C, 5006 Bergen (Marineholmen)
Telefon: +47 464 17 000