Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Vitenskapelig verktøykasse

Vitenskapelig verktøykasse

Seniorforsker
Utsett av bøye
Utsett av osenografisk bøye

Hos SINTEF ACE jobbes det kontinuerlig med metodeutvikling til fullskalaforsøk. Dette inkluderer avansert vitenskapelig metodikk og grunnkompetanse av laboratoriet slik som onsite datahåndering.

Metodene utnytter et bredt spektrum av utstyret. SINTEF ACE disponerer en båt tilpasset forsøksformålene, forsknings-ROV, miljøovervåkningsbøyer, oceanografisk utstyr, sonarsystemer, merdutstyr mm.

Disse ressursene i kombinasjon med den tverrfaglige kompetansen som SINTEF ACE tilbyr, omfatter bl.a sjømannskap, dyktige ingeniører, og forskere gir en unik anledning til forsøk i havrommet. 

 

ROV
ROV
Båt
Torra - 42 fot
Arbeid på båt