Til hovedinnhold

Geir Tyrmi

Seniorrådgiver

Geir Tyrmi

Seniorrådgiver

Geir Tyrmi
Telefon: 924 00 596
Mobil: 924 00 596
Avdeling: TS Stab
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Sosial- og helsetjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Oversikt over utviklingen i perioden 2001-2006

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A1541

Utredningen Fra bruker til borger (NOU 2001:21) viser at sosial- og helsetjenestene ikke har fungert godt nok for brukere med nedsatt funksjonsevne. Utredningen konkluderer med at alle mennesker bør ha et rettskrav på sosial- og helsetjenester som ikke bare skal dekke de nødvendige behov, men også s...

Publikasjon

Evaluering av Handicap-programmet ved Telenor

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A114

STF78 A06005 Telenors Handicap-program lykkes med målsettingen om å være springbrett ut i arbeidslivet for funksjonshemmede. Evalueringen viser at programmet har positive konsekvenser for både deltakere og bedrifter, samt store samfunnsøkonomiske gevinster. Samarbeidet med Aetat og arbeidslivsse...

År 2006
Type Rapport
Vis alle publikasjoner