Til hovedinnhold

Mariann Sandsund

Seniorforsker

Mariann Sandsund

Seniorforsker

Mariann Sandsund
Telefon: 982 45 138
Avdeling: Helse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Thermoregulatory responses and work strain of fishermen – a field study on board deep-sea fishing vessels.

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1382047

Background: Fishermen working on deep-sea vessels in the Barents and Norwegian Sea are exposed to low air temperatures, strong winds, high humidity, rain, snow and work at different intensities. Few studies have investigated the effect of environmental work factors on the physiology of this occupati...

Forfattere Høye Erik Ulvolden Sandsund Mariann Heidelberg Cecilie Thon Aasmoe lisbeth Reinertsen Randi Eidsmo
År 2016
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon

Pasient- og brukerforløp for personer med revmatisk sykdom. Modell for koordinrte og sammenhengende forløp for personer med revmatiske sykdommer og andre muskel- og skjelettplager

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1456913

Målet med dette prosjektet har vært å utvikle en generisk modell for sammenhengende pasient- og brukerforløp for personer med revmatiske sykdommer og andre muskel- og skjelettplager. Et godt forløp skal legge til rette for en bedre funksjons- og mestringsevne, bremse sykdomsutvikling og bedre selvst...

År 2015
Type Rapport/avhandling
Vis alle publikasjoner hos Cristin