Til hovedinnhold

Lisbeth Øyum

Seniorforsker

Lisbeth Øyum

Seniorforsker

Lisbeth Øyum
Telefon: 957 27 077
Mobil: 957 27 077
Avdeling: Teknologiledelse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Verdikjede fagarbeider

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27515

Dette er sluttrapporten for kvalifiseringsprosjektet Verdikjede fagarbeider. Verdikjede fagarbeider er støttet økonomisk av Regionale forskningsfond Midt-Norge og aktiviteten i prosjektet pågikk i 2015. Prosjektgruppa har bestått av forskere fra SINTEF Teknologi og samfunn, ledere og tillitsvalgte ...

År 2016
Type Rapport
Publikasjon

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHFUtvidet opptaksområde. Forutsetningene for omstillingsprogrammet

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1103164

Utvidet opptaksområde i Helse Sør Øst, forutsetningene for omstillingsprogrammet Forslaget om å slå sammen Helse Sør RHF og Helse Øst RHF ble fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet som en del av St. prp. Nr. 44 (2006-2007) Om endringer i statsbudsjettet for 2007. Forslaget ble godjent i statsråd ...

Publikasjon

Demokrati i arbeidslivet : Den norske samarbeidsmodellen som konkurransefortrinn

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+933925

Den norske samarbeidsmodellen er arbeidslivets praktiske samarbeidsferdigheter. Demokratiprosessene i arbeidslivet er sentrale forhold som har stor påvirkning på både samfunnsøkonomi og demokrati, men de får liten oppmerksomhet og blir sjelden satt inn i relevante politiske sammenhenger. Temaet i de...

Forfattere Levin Morten Nilssen Tore Ravn Johan Elvemo Øyum Lisbeth
År 2012
Type Bok
Vis alle publikasjoner