Til hovedinnhold

Silje Forbord

Forsker

Silje Forbord

Forsker

Silje Forbord
Telefon: 971 22 001
Mobil: 971 22 001
Avdeling: Marin ressursteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Preliminary results from PROMAC: a Project on energy efficient Processing of macroalgae in blue-green value chain

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1496910

The 2015-2018 PROMAC (Energy efficient Processing of Macroalgae in blue-green value chains) is financed by the Norwegian Research Council. The PROMAC consortium is led by Møreforsking AS and consists of both Norwegian (SINTEF, NIBIO, NTNU, NMBU) and European (CEVA, MATIS, SLU)research institutes, as...

Forfattere Rebours Celine Stévant Pierrick Francois Denis Gracey Erik Olav Velle Liv Guri Roleda Michael Steinshamn Håvard Marfaing Hélène Aasen Inga Marie Krogdahl Åshild Nordtvedt Tom Ståle Oppen Johan Carvajal Ana Karina Forbord Silje Steinhovden Kristine Braaten Handå Aleksander Skjermo Jorunn Slizyte' Rasa skarbø oddvar Ramin Mohammad Chapman Annelise Sabine
År 2017
Type Presentasjon
Publikasjon

Avlusing med hydrogenperoksid og miljøfaktorer

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27879

I forbindelse med hydrogenperoksid-behandling laks med lusepåslag har det vært flere tilfeller av forhøyet dødelighet uten at årsaken er kjent eller dokumentert, og det er blitt stilt spørsmål om miljøfaktorer som alger og maneter er en risikofaktor i denne type lusebehandling. For å undersøke om de...

År 2016
Type Rapport
Vis alle publikasjoner