Til hovedinnhold

Roger Richardsen

Seniorrådgiver

Roger Richardsen

Seniorrådgiver

Roger Richardsen
Telefon: 907 83 543
Mobil: 907 83 543
Avdeling: Fiskeriteknologi
Kontorsted: Tromsø

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Analyse marint restråstoff, 2015 Analyse av tilgang og anvendelse for marint restråstoff i Norge

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1480911

Rapporten gir en oversikt over mengder med restråstoff som oppstod fra norsk fiskeri- og havbruksnæringen i 2015, hvor mye som ble utnyttet og hvordan restråstoffet ble anvendt til ulike produktgrupper og formål. I 2015 oppstod det ca. 890 000 tonn restråstoff fra en råstoffbase på 3,44 millioner to...

Forfattere Richardsen Roger Nystøyl Ragnar Strandheim Gunn Marthinussen Anders
År 2016
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Effekter av strukturering i norsk fiskerinæring

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1493641

I både fiskeflåten og fiskeindustrien er det omfattende strukturendringer. Antall enheter er redusert. For fiskeflåten refererer dette til ulike strukturtiltak mens fiskeindustrien er deregulert samt at norsk kostnadsniva, globalisering og markedsorientering har fått alt større betydning. Omfanget a...

År 2015
Type Rapport/avhandling
Vis alle publikasjoner hos Cristin