Til hovedinnhold

Zsolt Volent

Seniorforsker

Zsolt Volent

Seniorforsker

Zsolt Volent
Telefon: 926 40 330
Mobil: 926 40 330
Avdeling: Havbruksteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Erfaringsdelingsseminar med demoforsøk - Del av SKJERMTEK, FHF-prosjekt 901396

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1496668

Målet med seminaret var å belyse hvordan skjørt oppfører seg under vannflaten, samt erfaringer med bruk av luseskjørt. Modellforsøkene fokuserte på å demonstrere dukens og merdens bevegelser i strøm og bølger, samt kreftene som virker på forankringen. Under forsøkene ble det hensyntatt forskjellige ...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Experimental study of current forces and deformations on a half ellipsoidal closed flexible fish cage

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1368733

Closed flexible fish cages are proposed as a new concept in marine aquaculture, replacing the conventional net cages in order to meet ecological challenges related to fish lice and escapes. It is important to understand the response of the cage exposed to current loads. Then more knowledge about for...

Forfattere Strand Ida Marlen Sørensen Asgeir Johan Volent Zsolt Lader Pål
År 2016
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon

Modellforsøk med dukbasert avlusing Beskrivelse av gjennomføringen av modellforsøk i Hirtshals - Foreløpig rapport

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1496972

Det er avgjørende å ha god kontroll på volumet under en avlusing, for å kunne beregne innblanding av lusemidler, slik at en oppnår ønsket behandlingskonsentrasjon. En for høy konsentrasjon kan skade fisken, og for lav konsentrasjon kan fore til at lusa overlever, og utvikler resistens mot middelet. ...

Forfattere Volent Zsolt Birkevold Jens Stahl Annette
År 2014
Type Rapport/avhandling
Vis alle publikasjoner hos Cristin