Til hovedinnhold

Signe Sønvisen

Fungerende forskningsleder

Signe Sønvisen

Fungerende forskningsleder

Signe Sønvisen
Telefon: 991 65 944
Mobil: 991 65 944
Avdeling: Fiskeriteknologi
Kontorsted: Tromsø

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Mellom nettverk og marked II: Om fiskerirekruttering og sysselsettingssystemer i fiske

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1457857

Denne rapporten en del av prosjektet Recruit - Recruitment as a condition for value creation - impacts of fisheries restructuring and internationalization on fisheries employment networks. Prosjektet er finansiert av programmet Havet og kysten i Norges forskningsråd og er en videreføring av et tidli...

Forfattere Sønvisen Signe Johnsen Jahn Petter Vik Jostein
År 2017
Type Rapport
Publikasjon

Fishing in deep waters: The development of a deep-sea fishing coastal fleet in Norway

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1313493

In the post-war political landscape in Norway, it has been a rooted consensus to maintain the coastal fleet as the largest and most important segment of the Norwegian fishing fleet. The simple and open technology, and low entrance costs in the coastal fisheries have secured employment in fisheries d...

Forfattere Standal Dag Sønvisen Signe Asche Frank
År 2016
Type Tidsskriftsartikkel
Vis alle publikasjoner