Til hovedinnhold

Inger Beate Standal

Forsker

Inger Beate Standal

Forsker

Inger Beate Standal
Telefon: 982 22 468
Mobil: 982 22 468
Avdeling: Prosessteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Sporing av lakselusens opphav - villaks eller oppdrettslaks som vertsfisk

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A23789

I prosjektet er ulike kjemisk-analytiske metoder evaluert og testet ut for analyser av enkeltindivid av lakselus i copepodedittstadiet. Prosjektet kan ses på som et første steg i arbeidet med å utvikle metodikk for bestemmelse av opprinnelse av lakseluscopepoditter (dvs om det er villaks eller oppdr...

Forfattere Standal Inger Beate Teien Hans Christian
År 2013
Type Rapport
Vis alle publikasjoner