Til hovedinnhold

Inger Beate Standal

Forsker

Inger Beate Standal

Forsker

Inger Beate Standal
Telefon: 982 22 468
Avdeling: Prosessteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Preserving the positive health effects in innovative pelagic fish products through the value chain (ProHealthPelagic)

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1480894

This is the final report of the project ProHealthPelagic (2012-2015) funded by the Norwegian Research Council, BIONÆR. The project aim was to investigate potential changes in well documented and tentative health promoting compounds present in herring and mackerel throughout processing operations lik...

Forfattere Digre Hanne Standal Inger Beate Kristinova Vera Hyldig Grete Undeland Ingrid Rustad Turid Mozuraityte Revilija
År 2016
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Sporing av lakselusens opphav Villaks eller oppdrettslaks som vertsfisk

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1509617

I prosjektet er ulike kjemisk-analytiske metoder evaluert og testet ut for analyser av enkeltindivid av lakselus i copepodittstadiet. Prosjektet kan ses på som et første steg i arbeidet med å utvikle metodikk for bestemmelse av opprinnelse av lakseluscopepoditter (dvs om det er villaks eller oppdret...

Forfattere Standal Inger Beate Teien Hans-Christian
År 2013
Type Rapport/avhandling
Vis alle publikasjoner hos Cristin