Til hovedinnhold

Ana Karina Carvajal

Forskningsleder

Ana Karina Carvajal

Forskningsleder

Ana Karina Carvajal
Telefon: 924 63 388
Mobil: 924 63 388
Avdeling: Prosessteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Preliminary results from PROMAC: a Project on energy efficient Processing of macroalgae in blue-green value chain

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1496910

The 2015-2018 PROMAC (Energy efficient Processing of Macroalgae in blue-green value chains) is financed by the Norwegian Research Council. The PROMAC consortium is led by Møreforsking AS and consists of both Norwegian (SINTEF, NIBIO, NTNU, NMBU) and European (CEVA, MATIS, SLU)research institutes, as...

Forfattere Rebours Celine Stévant Pierrick Francois Denis Gracey Erik Olav Velle Liv Guri Roleda Michael Steinshamn Håvard Marfaing Hélène Aasen Inga Marie Krogdahl Åshild Nordtvedt Tom Ståle Oppen Johan Carvajal Ana Karina Forbord Silje Steinhovden Kristine Braaten Handå Aleksander Skjermo Jorunn Slizyte' Rasa skarbø oddvar Ramin Mohammad Chapman Annelise Sabine
År 2017
Type Presentasjon
Publikasjon

Food co-streams for innovative food and feed products.

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1312253

Three types of analytical methods currently used in the practice of analytical laboratories for quality control and food safety - local, regional and international. The quality of products intended for export to other countries is determined by the regional and international practices. This report s...

Forfattere Løes Anne-Kristin Adler Steffen Andreas Seljeåsen R. Carvajal Ana Karina Tveit Guro Møen Slizyte' Rasa Honkapää Kaisu Rommi Katariina
År 2015
Type Konferanseartikkel/Bokkapittel
Publikasjon

Mulighetene for fordeling og produkter fra restråstoff fra hvitfisk

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26862

Rapporten gir en evaluering av mulighetene for foredling og produkter fra restråstoff fra hvitfisk i Norge med hovedfokus på raffinering av proteinfraksjonen. De viktigste anbefalte satsingsområdene er; Utvikling av ny- eller implementering av eksisterende teknologi for automatisert sortering...

Publikasjon

Production of High Quality Fish Oil by Thermal Treatment and Enzymatic Protein Hydrolysis from Fresh Norwegian Spring Spawning Herring By-Products

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1308399

There is an increasing demand for omega-3 containing fish oils. By-products from fish fillet production can be utilized for the production of fish oils and be a valuable source of omega-3 for human consumption. The aim of this work was to evaluate industrial processes for production of quality oil f...

År 2015
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Produsjonsenhet for restrukturert agn

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26678

Agn utgjør en av de største kostnadene ved linefiske, og det omsettes årlig ca 12 000 til 14 000 tonn agn i Norge. En økning i snittprisen fra 9 til opptil 15 kr/kg har ført til at agnkostnadene nå utgjør nærmere 15 til 20 % av driftskostnadene til lineflåten sammenlignet med tidligere kostnader som...

År 2015
Type Rapport
Vis alle publikasjoner