Til hovedinnhold

Ulf Gøran Erikson

Seniorforsker

Ulf Gøran Erikson

Seniorforsker

Ulf Gøran Erikson
Telefon: 982 45 031
Mobil: 982 45 031
Avdeling: Prosessteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Internasjonalt forskernettverk innenfor fiskevelferd, atferd, stress og produktkvalitet i forbindelse med trenging av laks (NFR prosjekt nr. 234048/E40)

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26961

Resultatene prosjektet har oppnådd kan oppsummeres slik: • Det er etablert et internasjonalt nettverk innenfor fiskevelferd, atferd, stress og produktkvalitet av oppdrettslaks med forskere fra fem land; AVS Chile (Chile), Memorial University of Newfoundland og University of British Columbia (Canada)...

År 2015
Type Rapport
Vis alle publikasjoner