Til hovedinnhold

Lone Sletbakk Ramstad

Seniorforsker

Lone Sletbakk Ramstad

Seniorforsker

Lone Sletbakk Ramstad
Telefon: 918 97 017
Mobil: 918 97 017
Avdeling: Arbeids- og næringsliv
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Samhandling i nytt Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27984

Steinkjer kommune skal etablere et nytt bygg, Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus. Det nye bygget skal samle de fleste helse- og beredskapstjenestene i kommunen og i samarbeidskommunene Inderøy, Verran og Snåsa. Helse- og beredskapshuset planlegges som et regionalt tjeneste- og kompetansesenter so...

År 2017
Type Rapport
Publikasjon

Metoder for gjennomføring og oppfølging av kompetansekartlegginger i Oppdal/Rennebu og Frøya/Hitra

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27868

Regjeringen arbeider med en nasjonal kompetansestrategi. Kunnskapsdepartementet har i den sammenheng invitert Sør-Trøndelag Fylkeskommune og fire andre fylkeskommuner til å delta i et pilotprosjekt med kompetansebehovet i regionalt nærings- og arbeidsliv som tema. Sør-Trøndelag Fylkeskommune har...