Til hovedinnhold

Øyvind Dahl

Seniorforsker

Øyvind Dahl

Seniorforsker

Øyvind Dahl
Telefon: 979 81 652
Mobil: 979 81 652
Avdeling: Sikkerhet og mobilitet
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Performance-based regulation of HSE and the role of regulatory guidance

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1399115

In recent years there has been a growing debate related to the robustness of different regulatory approaches for preventing accidents in the oil and gas industry. A common topic in this debate is related to the advantages and disadvantages of two different regulatory approaches; the prescriptive app...

År 2017
Type Konferanseartikkel/Bokkapittel
Publikasjon

Trapped by compliance? The voices of the regulator

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1399119

This study is motivated by a concern that the salience of compliance and enforcement in regulatory action may lead companies to focus excessively on individual compliance in their safety management efforts.A qualitative study of incident and accident investigation reports issued by the Petroleum Saf...

År 2017
Type Konferanseartikkel/Bokkapittel
Publikasjon

Safety compliance and safety climate: A repeated cross-sectional study in the oil and gas industry

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1405263

Introduction Violations of safety rules and procedures are commonly identified as a causal factor in accidents in the oil and gas industry. Extensive knowledge on effective management practices related to improved compliance with safety procedures is therefore needed. Previous studies of the causal ...

Forfattere Kvalheim Sverre Andreas Dahl Øyvind
År 2016
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

THE TOTAL COSTS OF WORK-RELATED ILLNESSES AND INJURIES IN NORWAY

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1395171

Arbeidsskader og arbeidssykdommer koster 30 milliarder årlig SINTEF har etter oppdrag fra Arbeidstilsynet estimert de samfunnsøkonomiske kostnader ved arbeidsrelaterte sykdommer og skader i landbaserte virksomheter i Norge. Basert på eksisterende nasjonale og internasjonale statistikkilder (NAV, Sta...

År 2016
Type Presentasjon
Vis alle publikasjoner