Til hovedinnhold

Anne Karen Aanonli

Master i Industriell Design

Anne Karen Aanonli

Master i Industriell Design

Anne Karen Aanonli
Telefon: 900 96 835
Mobil: 900 96 835
Avdeling: Helse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Barn (ungdom) og overvekt. Verktøy for begeistring

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A28090

Andelen unge med alvorlig overvekt og fedme øker globalt. Fedmepoliklinikken på St. Olavs Hospital har tatt initiativ til dette forprosjektet der målet er å bidra til økt motivasjon og begeistring for endring av kosthold hos barn og/eller ungdom med fedmeproblemer. I forprosjektet har det blitt beny...

Publikasjon

Egenmestring i behandling av fedme. Pasienten som aktiv deltager

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A28091

Antallet personer med overvekt og fedme har økt de siste årene. Fedme er forbundet med økt risiko for blant annet hjerte- og karsykdommer og utvikling av diabetes. Samlede samfunnsomkostninger relatert til sykdommer knyttet til fysisk inaktivitet, overvekt og usunt kosthold anslås til 1-2 % av BNP. ...

År 2016
Type Rapport