Til hovedinnhold

Mette Røhne

Senior prosjektleder

Mette Røhne

Senior prosjektleder

Mette Røhne
Telefon: +47 415 55 619
Mobil: +47 415 55 619
Avdeling: Smart Sensor Systems
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Effekt av trygghetspakker : Erfaringer fra velferdsteknologiprosjekter i Lister regionen

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27917

Lister-kommunene, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal, har pilotert ulike trygghetsteknologier som en del av oppdraget i Nasjonalt velferdsteknologi- program. I Lister er bruk av velferdsteknologi godt forankret innen alle enheter i pleie og omsorg samt hos rådmann og poli...

Forfattere Røhne Mette Svagård Ingrid Holmesland Marianne
År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Trygghets- og mestringsteknologier i Bergen. Erfaringer fra velferdsteknologiprosjektet i Bergen kommune

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1400863

Bergen kommune har testet ut trygghets- og mestringsteknologier hos hjemmeboende brukere som en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Kommunen har ønsket å etablere kunnskap om behov for endring i organisasjon og arbeidsmetodikk, kriterier for tildeling av tjenesten for å få effekter, kompetans...

Forfattere Røhne Mette Ausen Dag Torstein Larsen Inger Solberg Elisabeth
År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Effekt av trygghetspakker : Erfaringer fra velferdsteknologiprosjekter i Lister regionen

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1446443

Lister-kommunene, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal, har pilotert ulike trygghetsteknologier som en del av oppdraget i Nasjonalt velferdsteknologi- program. I Lister er bruk av velferdsteknologi godt forankret innen alle enheter i pleie og omsorg samt hos rådmann og poli...

Forfattere Røhne Mette Svagård Ingrid Storruste Holmesland Marianne
År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Trygghets- og mestringsteknologier i Bergen. Erfaringer fra velferdsteknologiprosjektet i Bergen kommune

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27916

Bergen kommune har testet ut trygghets- og mestringsteknologier hos hjemmeboende brukere som en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Kommunen har ønsket å etablere kunnskap om behov for endring i organisasjon og arbeidsmetodikk, kriterier for tildeling av tjenesten for å få effekter, kompetans...

Forfattere Røhne Mette Ausen Dag Torstein Larsen Inger Solberg Elisabeth
År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Riktigere medisinering og mer selvstendighet? Erfaringer med automatisk medisindispenser i Bærum kommune

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26618

I rammen av prosjektet ”Trygghetspakken”, støttet av Regionalt Forskningsfond, har Bærum kommune pilotert 10 stk medisindispensere av typen ”Pilly” i tett samarbeid med leverandøren Dignio AS og SINTEF. I alt 16 forskjellige brukere prøvde ut Pilly i løpet av pilot-perioden, i perioder fra kun 1 mån...

År 2015
Type Rapport
Publikasjon

Effekter av teknologiske endringer på norsk nærings- og arbeidsliv

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27222

Denne rapporten gir en bred tilnærming til hvordan teknologiske endringer/ nyvinninger bidrar til å endre digitale og fysiske produksjonsprosesser for varer og tjenester, samt en analyse av hvordan dette påvirker norsk nærings- og arbeidsliv. Vi beskriver noen av de viktigste teknologitrendene, ...

Vis alle publikasjoner