Til hovedinnhold

Mette Røhne

Senior prosjektleder

Mette Røhne

Senior prosjektleder

Mette Røhne
Telefon: +47 415 55 619
Avdeling: Smart Sensor Systems
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Verktøy for ressursplanlegging i hjemmetjenesten. OPTET – Optimeringsteknologi i hjemmebaserte tjenester

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1519586

OPTET-prosjektet viser hvordan innføring av optimeringsteknologi ikke bare endrer måten planlegging av arbeidslistene gjennomføres på, men også endrer arbeidsdagen til de ansatte, tjenestene som leveres til brukerne og organisering av oppgaver. Planleggingsverktøyet påvirker derfor arbeidshverdagen ...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Effekt av trygghetspakker : Erfaringer fra velferdsteknologiprosjekter i Lister regionen

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1446443

Lister-kommunene, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal, har pilotert ulike trygghetsteknologier som en del av oppdraget i Nasjonalt velferdsteknologi- program. I Lister er bruk av velferdsteknologi godt forankret innen alle enheter i pleie og omsorg samt hos rådmann og poli...

Forfattere Røhne Mette Svagård Ingrid Storruste Holmesland Marianne
År 2016
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Trygghets- og mestringsteknologier i Bergen. Erfaringer fra velferdsteknologiprosjektet i Bergen kommune

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1400863

Bergen kommune har testet ut trygghets- og mestringsteknologier hos hjemmeboende brukere som en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Kommunen har ønsket å etablere kunnskap om behov for endring i organisasjon og arbeidsmetodikk, kriterier for tildeling av tjenesten for å få effekter, kompetans...

Forfattere Røhne Mette Ausen Dag Larsen Inger Solberg Elisabeth
År 2016
Type Rapport/avhandling
Vis alle publikasjoner hos Cristin