Til hovedinnhold

Marte Fodstad

Forsker

Marte Fodstad

Forsker

Marte Fodstad
Telefon: 926 16 498
Mobil: 926 16 498
Avdeling: Energisystemer
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Optimizing day-ahead bid curves in hydropower production

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1454798

In deregulated electricity markets, hydropower producers must bid their production into the day-ahead market. For price-taking producers, it is optimal to offer energy according to marginal costs, which for hydropower are determined by the opportunity cost of using water that could have been stored ...

Forfattere Aasgård Ellen Krohn Naversen Christian Øyn Fodstad Marte Skjelbred Hans Ivar
År 2017
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Norwegian Energy Road Map 2050: Hvilke tiltak og virkemidler bør belyses?

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A28123

Rapporten er basert på litteraturgjennomgang og innspill fra brukerpartnerne, samt supplerende intervjuer med viktige interesser som ikke deltar i prosjektet, og tar utgangspunkt i scenariometodikken som anvendes i eHighway2050 og CenSES. Innledningsvis gis en oversikt over sentrale mål og forplikt...

Forfattere Damman Sigrid Audun Ruud Fodstad Marte Kari Espegren Midthun Kjetil Trovik
År 2017
Type Rapport
Publikasjon

Stochastic Modeling of Natural Gas Infrastructure Development in Europe under Demand Uncertainty

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1378754

We present an analysis of the optimal development of natural gas infrastructure in Europe based on the scenario studies of Holz and von Hirschhausen (2013). We use a stochastic mixed integer quadratic model to analyze the impact of uncertainty about future natural gas consumption in Europe on optima...

År 2016
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Profitability of a Hydro Power Producer Bidding in Multiple Power Markets

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1331931

The production scheduling of a hydro power producer exposed to the day-ahead, balancing and capacity market is examined to find what profit the producer may achieve by strategically bid in the above mentioned markets. Optimizing the bidding in multiple markets is expected to be increasingly importan...

Forfattere Rasmussen Caroline Hansen Jakob Boye Korpås Magnus Fodstad Marte
År 2016
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Modeling start/stop in short-term multi-market hydropower scheduling

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1379761

We present a hydropower scheduling model for coordinated trade in the day-ahead and balancing market with alternative ways to represent generator start/stop decisions. A case study on a branch of a Norwegian water course is conducted, with analysis going in two directions: how does the start/stop fe...

År 2016
Type Konferanseartikkel/Bokkapittel
Vis alle publikasjoner