Til hovedinnhold

Ingrid Selseth

Forskningsingeniør

Ingrid Selseth

Forskningsingeniør

Ingrid Selseth
Telefon: 957 99 941
Mobil: 957 99 941
Avdeling: Infrastruktur
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Flomfrekvensanalyse og flomvannlinjeberegninger for by vassdrag

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+S23286

Utbygging og klimaendring gir raskere og større avrenning på overflater og deretter til vassdrag. Dette øker flomrisikoen i vassdrag spesielt i byer. NVEs retningslinjer for planlegging og utbygging langs vassdrag forutsetter at det ikke bygges lavere enn vannivået ved 200 års flom. Denne artikkele...

Forfattere Nie Linmei Selseth Ingrid Sægrov Sveinung Vagle Odd Arne Andrianov Alexsandr
År 2012
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

SMS from OSLO VAV - Secure and Monitored Service from Oslo VAV: First periodic progress report Project objectives, work progress and achievements, project management

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A23858

This report summarises the goals, results achieved and deviations from the plan of the SMS from OSLO VAV project after 8 months of activity. The report is meant as a summary for the Regionale forskningsfond's board committee. Technical details will not be included in this report, but will be provide...

Publikasjon

200 års flomberegning for Høylandsåna og Stroånavassdraget i Sandnes Kommune

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A21175

Sandnes kommune ønsker flomvannlinjeberegning for 200 års flom for Høylandsåna- og Storånavassdraget. Høylandsåna og Storåna er byvassdraget som renner fra Bråsteinvatnet via Stokkelandsvanet, gjennom Sandnes sentrum til Gandsfjorden. På gunn av utbygging og økt ekstrem nedbør blir lokal avrenning e...

Forfattere Nie Linmei Hafskjold Leif Sigurd Selseth Ingrid Engeland Kolbjørn
År 2011
Type Rapport
Publikasjon

A user interface for the GompitZ program : SIP Future rehabilitation strategies of physical infrastructure

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1268167

A simple user interface to help running GompitZ software is developed within the project ""SIP   Future Rehabilitation Strategies for Physical infrastructure"". This report describes how the   interface program works. The input data is described and acomplete example is included.  ...

Forfattere Selseth Ingrid
År 2011
Type Rapport
Publikasjon

A user interface for the GompitZ program : SIP Future rehabilitation strategies of physical infrastructure

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A19313

...A simple user interface to help running GompitZ software is developed within the project "SIP Future Rehabilitation Strategies for Physical infrastructure". This report describes how the interface program works. The input data is described and acomplete example is included....

Forfattere Selseth Ingrid
År 2011
Type Rapport
Vis alle publikasjoner