Til hovedinnhold

Michael Klinski

Seniorforsker

Michael Klinski

Seniorforsker

Michael Klinski
Telefon: 404 91 208
Mobil: 404 91 208
Avdeling: Bygninger og installasjoner
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Etterevaluering av EKSBO-pilotprosjekt. Enebolig i Asker

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1484415

SINTEF Byggforsk har evaluert en enebolig i Asker som var pilot i NFR-prosjektet "Kostnadseffektive energikonsepter for eksisterende boliger", EKSBO, med energitiltak gjennomført i 2006 og 2009/10. Ikke alle opprinnelig foreslåtte tiltak ble gjennomført, huset har blitt utvidet og bruksmønsteret har...

Publikasjon

ZEBRA 2020 - NEARLY ZERO-ENERGY BUILDING STRATEGY 2020. Strategies for a nearly Zero-Energy Building market transition in the European Union

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1413962

Forfattere Toleikyte Agne Kranzl Lukas Bointner Raphael Bean Frances Cipriano Jordi De Groote Maarten Hermelink Andreas Klinski Michael Kretschmer David Lapilonne Bruno Pascual Ramón Rajkiewicz Andrezej Santos Josè Schimschar Sven Sebi Carine Volt Jonathan
År 2016
Type Rapport
Publikasjon

ZEBRA 2020 - Nearly Zero‐Energy Building Strategy 2020. D6.2: Strategies for nZEB market transition on national level

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1414017

Forfattere Bointner Raphael Kranzl Lukas Toleikyte Agne De Groote Maarten Volt Jonathan Bean Frances Santos Josè Cipriano Jordi Kretschmer David Schimschar Sven Sebi Carine Guillin Rodolphe Lapillonne Bruno Pascual Ramón Rajkiewicz Andrezej Klinski Michael Fredriksen Eyvind
År 2016
Type Rapport
Publikasjon

ZEBRA 2020 – STRATEGI FOR NESTENNULLENERGIBYGG INNEN 2020. Leveranse D6.2. Strategier for markedsovergang til nesten-nullenergibygg på nasjonalt nivå – Norge

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1453125

Forfattere Bointner Raphael Kranzl Lukas Toleikyte Agne Klinski Michael Fredriksen Eyvind De Groote Maarten Volt Jonathan Bean Frances Santos Josè Cipriano Jordi Kretschmer David Schimschar Sven Sebi Carine Guillin Rodolphe Lapillonne Bruno Pascual Ramón Rajkiewicz Andrezej Rode William Heide Vegard
År 2016
Type Rapport
Publikasjon

ZEBRA 2020 - Nearly Zero-Energy Building Strategy 2020. Deliverable D5.2: Market actors' NZEB uptake - Drivers and barriers in European Countries

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1453166

Forfattere Mellegård Sofie Elisabet Godbolt Åsne Lund Hauge Åshild Lappegard Klinski Michael Bointner Raphael Toleikyte Agne Santos Josè Schimschar Sven Pascual Ramón Firlag Szymon Rajkiewicz Andrezej Kontonasiou Eleni Danciu Serban Sebi Carine
År 2016
Type Rapport
Vis alle publikasjoner