Til hovedinnhold

Einar Bergheim

Laboratoriesjef

Einar Bergheim

Laboratoriesjef

Einar Bergheim
Telefon: 918 97 299
Mobil: 918 97 299
Avdeling: Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Large-Scale Experimental Wind-Driven Rain Exposure Investigations of Building Integrated Photovoltaics

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+980541

Building integrated photovoltaics (BIPVs) are photovoltaic materials that replace conventional building materials in parts of the building envelopes, such as roofs or facades, i.e. the BIPV system serves dual purposes, as both a building envelope material and a power generator. Hence, it is importan...

År 2013
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Akselerert klimaaldring i laboratoriet

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+S18854

Bygningsmaterialer, komponenter og konstruksjoner skal ivareta en rekke funksjoner i deler av eller hele byggets levetid. Derfor må det stilles krav til bestandigheten av produktene. Altfor ofte er erfaringen at produktene ikke lengre oppfyller kravene som stilles etter relativt kort brukstid....

År 2010
Type Tidsskriftsartikkel
Vis alle publikasjoner